KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thứ tư - 17/02/2021 09:30
THÔNG ĐIỆP 5 K CỦA BỘ Y TẾ
THÔNG ĐIỆP 5 K CỦA BỘ Y TẾ
PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG MG CHÁNH PHÚ HÒA


Số:     /KH- MGCPH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chánh Phú Hòa, ngày 01  tháng 02  năm 2021


 
 
KẾ HOẠCH
Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại trường mẫu giáo Chánh Phú
Hòa, NT-LMG ngoài công lập trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa

         Căn cứ Công văn số 169/SGDĐT- CTTTPC  ngày 29/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ;
          Thực hiện Công văn số 32/PGDĐT-NG ngày 03/02/2021 của PGD Bến Cát v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Tình hình mới; Kế hoạch 227/KH-SGDĐT ngày 08/02/2021 của SGDĐT, Kế hoạch Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các trường học trên địa bàn tỉnh; Công văn số 39/PGDĐT-GDMN ngày 08/02/2021 của PGD Bến Cát v/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở GDMN; Công văn số 248/SGDĐT-CTTTPC ngày 15/02/2021 của SGDĐT Bình Dương v/v tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19; Công va9n 246/SGDĐT-CTTTPC ngày 15/02/2021 của SGDĐT Bình Dương v/v kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 41/PGDĐTBC ngày 16/02/2021 của PGD Bến Cát v/v tiếp tục cho trẻ em, học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19;
Trường mẫu giáo Chánh Phú Hòa tiếp tục xây dựng kế hoạch Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại trường mẫu giáo Chánh Phú Hòa, NT-LMG ngoài công lập trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa, quán triệt trong đội ngũ GDMN nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo chung của ngành trong giai đoạn ứng phó với dịch bệnh như sau:
I/ Đặc điểm tình hình:
* Về đội ngũ:
- Có 33 CBGV-NV trong đó: BGH 02; GV: 16; NV: 15
* Về số lượng trẻ:
- Có 317 trẻ đang theo học tại trường, trong đó: Nhà trẻ: 11; 3 tuổi: 58; 4 tuổi: 92; 5 tuổi: 156.
- Có 14 NT-LMG, 02 nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường
II/ Mục đích, yêu cầu
1.Mục đích
- Chăm sóc tốt sức khỏe cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong trường và NT-LMG độc lập. Nâng cao nhận thức của CBGV-NV, phụ huynh và chủ cơ sở NT-LMG về việc phòng chống dịch bệnh và mức nguy hiểm của dịch bệnh trên người
- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và cách phòng tránh bằng nhiều hình thức khống chế dịch, không để dịch xảy ra trong trường học
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 100% trẻ tại gia đình.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng không hoang mang trong phòng chống dịch bệnh tùy theo tình hình, diễn biến của dịch, bệnh. Xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm trong thời điểm hiện nay.
III/ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG,CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC.
1. Những việc cần làm trước khi học sinh đi học trở lại
1.1. Đối với nhà trường

TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

I

Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học

1.

Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh (phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín).

2.

Tổ chức khử khuẩn trường học  hàng ngày như: lau nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, phòng chức năng; đồ chơi ngoài trời

II

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, y tế tại trường học

 1.  

Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ.

 1.  

Đảm bảo mỗi học sinh có 02 khăn mặt

 1.  

Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ.

 1.  

Bố trí nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch.

 1.  

Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ.

 1.  

Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày.

 1.  

Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

 1.  

Bố trí phòng y tế dự phòng tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định và có phòng riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở (trong trường hợp cần thiết).

 1.  

Chuẩn bị khẩu trang y tế để sử dụng cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

 1.  

Liên hệ với trạm y tế phường hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

III

Tập huấn và thông tin tuyên truyền

 1.  

Tập huấn cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

 1.  

Tập huấn, hướng dẫn đảm bảo nhân viên y tế trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường và các việc cần làm của nhân viên y tế theo danh mục hướng dẫn tại mục 2.4 công văn này.

 1.  

Nhà trường thông báo cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà.Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

 1.  

Thông qua  trang Wedise, Group zalo, …để tuyên truyền, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh về các nội dung sau:
a) Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà.
b) Yêu cầu cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường. Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh ở nhà nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).
c) Thông tin cho cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường để cha mẹ học sinh yên tâm.

 1.  

Xây dựng các tờ rơi, áp phích và dán ở những nơi dễ thấy, xây dựng các thông điệp để có thể nhắn tin Thông qua  trang wedise, groupzano….  cho cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: vệ sinh cá nhân và những việc cần làm của học sinh.

IV

Phân công thực hiện

 1.  

Thành lập ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

 1.  

Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong tổ công tác, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường.

 1.  

Giao nhiệm vụ cho nhân viên y tế trường học làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường, BCĐ phòng, chống dịch trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

 1.  

Thông báo, đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho nhà trường (thực phẩm, nấu ăn) cam kết đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch bệnh.

 1.  

Tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng quy định kiểm tra chéo việc thực hiện giữa các lớp, các nhóm, các tổ (khi cần thiết).1.2. Đối với giáo viên

TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

1.

Thông qua  trang Wedise, Group zalo, …  để gửi thông tin, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh về các nội dung sau:
a) Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục những việc cần làm của học sinh.
b) Yêu cầu cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường; Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì học sinh nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh nghỉ ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).
c) Thông tin cho cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường.
d) Tổ chức đón nhận học sinh tại cổng trường (không nên để cha mẹ học sinh vào trường khi đưa, đón học sinh).

2.

Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh.

3.

Giáo viên tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

 
1.3. Đối với học sinh

TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

1.

Thường xuyên súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.

2.

Giữ ấm cơ thể.

3.

Tăng cường tập thể dục.

4.

Ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

5.

Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm: trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi chơi, đi học về nhà, sau khi tiếp xúc với vật nuôi, khi tay bẩn (Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã).

6.

Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

7.

Không đưa tay lên mắt, mũi miệng.

8.

Không khạc, nhổ bừa bãi.

9.
 

Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.

10.

Bỏ rác đúng nơi quy định.

11.

Tự theo dõi sức khỏe bằng cách: Tự ðo thân nhiệt. Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho nhà trường (Giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế nhà trường), nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe và đeo khẩu trang, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

12.

Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở.

 2. Những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại
2.1. Đối với nhà trường

TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

I

Công tác tổ chức

1.

Bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường.

2.

Quy định và hướng dẫn nhân viên bảo vệ nhà trường thực hiện các nội dung theo danh mục “Những việc nhân viên bảo vệ nhà trường cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

3.

Quy định và hướng dẫn giáo viên thực hiện các nội dung theo danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

4.

Quy định, thông báo giáo viên hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện các nội dung theo danh mục “Những việc học sinh cần làm tại nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và “Những việc học sinh cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

5.

Không tổ chức các hoạt động tập thể, tham quan thực tế, dã ngoại.

6.

Thứ hai hàng tuần tổ chức chào cờ tại lớp học.

7.

Bố trí đón trẻ trẻ ở các giờ khác nhau, khu vực khác nhau ( cổng 1, cổng 2, hướng khu vực đi cho các khối lớp)

II

Công tác khử khuẩn vệ sinh trường, lớp học

8.

Mỗi ngày một lần, sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà (nếu có thể), bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, phòng chức năng.

9.

Mỗi ngày hai lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can.

10.

Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.

11.

Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.

12.

Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày.

13.

Trong trường hợp có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với Covid-19 thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

14.

Kiểm tra hằng ngày và bố trí đầy đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

III

Theo dõi, chăm sóc, giám sát và xử lý các vấn đề sức khỏe tại trường

15.

Phân công nhân viên y tế trường học thường trực y tế, phòng, chống dịch trong suốt thời gian học sinh có mặt ở trường.

16.

Đảm bảo nhân viên y tế trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường theo quy định.

17.

Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, kiểm tra hằng ngày và bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng y tế nhà trường.

18.

Quy định nhân viên y tế trường học liên hệ thường xuyên với trạm y tế  phường hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định để được hướng dẫn và hỗ trợ.

IV

Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo

 1.  

Nhà trường/BCĐ, chống dịch bệnh Covid-19 phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

 1.  

Nhà trường/BCĐ, chống dịch bệnh phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc giáo viên, nhân viên y tế thực hiện các nội dung theo tờ danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và “Những việc nhân viên y tế cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

 1.  

Nhà trường/BCĐ, chống dịch bệnh phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện khử khuẩn và vệ sinh môi trường trường, lớp, phương tiện vận chuyển học sinh (nếu có).

 1.  

Tổ công tác tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và thông báo cho Lãnh đạo nhà trường để biết và có các biện pháp xử lý kịp thời.

 
 2.2. Đối với giáo viên

TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

1.

Đón và giao nhận học sinh.

2.

Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở học sinh rửa tay với nước sạch và xà phòng trước khi vào lớp.

3.

Ngày đầu tiên khi học sinh đi học trở lại: Trước khi vào  hoạt động học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân đúng cách, những việc cần làm tại trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

4.

Hằng ngày, trước khi đón trẻ vào mỗi hoạt động học, giáo viên điểm danh và hỏi kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không (đối với trẻ mầm non thì hỏi cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ). Nếu có, giáo viên hướng dẫn phụ huynh đưa đi trạm y tế gần nhất kiểm tra tình trạng sức khỏe trẻ hoặc đưa ngay học sinh đến phòng  y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

5.

Khi giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng y tế nhà trường đế được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế xã, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường nêu trên.

6.

Giáo viên tham gia công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự phân công của nhà trường.

 
2.3. Đối với học sinh

TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

1.

Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm: Trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn.

2.

Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

3.

Không đưa tay lên mắt, mũi miệng.

4.

Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như: Cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn...

5.

Không khạc, nhổ bừa bãi.

6.

Bỏ rác đúng nơi quy định.

7.

Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.

 
2.4. Đối với nhân viên y tế trường học

TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

1.

Liên hệ với trạm y tế xã hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

2.

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường và phân công rõ chức năng nhiệm vụ của từng thành viên.

3.

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường.

4.

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường để ra thông báo, mẫu cam kết giữa các đơn vị cung cấp các dịch vụ (thực phẩm, ,...) và nhà trường nhằm đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch bệnh.

5.

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học và bố trí khu riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở (trong trường hợp cần thiết).

6.

Hằng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, học sinh từng lớp, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, những người cung cấp dịch vụ thực hiện theo danh mục những việc cần làm.

7.

Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi.

8.

Khi phát hiện học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế mặc đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định và có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu trên.

9.

Kiểm tra hằng ngày và báo cáo Lãnh đạo nhà trường bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng y tế nhà trường.

10.

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

11.

Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho Lãnh đạo nhà trường/BCĐ phòng, chống dịch bệnh.

  
2.5. Đối với nhân viên bảo vệ nhà trường

TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

1.

Không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học.

2.

Không cho những người không có nhiệm vụ vào trường.

3.

Khi khách đến trường nhân viên bảo vệ phải thực hiện những việc sau:
a) Báo với Lãnh đạo nhà trường.
b) Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết.

4.

Khi nhân viên bảo vệ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.

5.

Nhân viên bảo vệ nhà trường tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế đế được khám, tư vấn, điều trị. Nhân viên bảo vệ nhà trường không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

 


III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
* Cổng 1: Cổng Chính: Đón , trả trẻ Khối Lá

Kiểm tra sức khỏe trẻ đo thân nhiệt tại cổng trường

GV đón hướng dẫn trẻ rửa tay , đưa trè về lớp, trả trẻ tại cổng  trường

GV đón trẻ trong lớp và vệ sinh

Địa điểm lớp

Ghi chú

1. Hiệu Trưởng
2. Y tế: Chi
3. Giáo viên:  Lài
Nếu Cập nhiệt độ: Trên 37º C là sốt giáo viên xử trí: cho trẻ vào phòng y tế dự phòng, xử trí đo lần 2, lần 3 nếu trẻ ổn cho vào lớp, nếu nhiệt độ trẻ chưa ổn y tế trường liên hệ phụ huynh trả trẻ sau. Tránh để phụ huynh hoang mang trong giờ đón trẻ.

1.Giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay: Ly
2. Giáo viên đưa trẻ về lớp: Đào, Hân ( BM)

1. Giáo viên:  Tiền
2. Giáo viên:  Nga
3. Giáo viên: Dương
4. Bảo mẫu:  Hằng

 

- Lớp lá 1,2,3,4.

 

GV-NV: đón trẻ tự đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang.
GV-NV đo thân nhiệt trẻ: đeo khẩu trang, bao tay y tế khi tiếp xúc với trẻ

Lưu ý: Sau k hi đón trẻ ổn định xong giáo viên đưa trẻ về lớp và thực hiện các nội dung theo quy định:
- 04 Lớp lá đi theo hướng đường cầu thang.
-Trẻ về lớp điểm danh tổ chức các hoạt động trong ngày theo thời gian biểu - lịch Sinh hoạt.
- Không sử dụng máy lạnh
- Thực hiện giãn cách trẻ hết sức có thể: giờ ăn, giờ ngũ
- Thông tin phụ huynh qua Zalo nhóm: nếu trẻ ho, sốt thì không đến trường, báo BGH lý do trẻ nghĩ
- Cập nhật thông tin phụ huynh, trẻ đi về quê, làm công ty nào, bé nghĩ lý do gì?
- Nhận nệm gối trẻ: Liên hệ phụ huynh nhận trước một ngày nhằm hạn chế số lượng nệm gối trong ngày 04/5 trẻ đi học lại, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho trẻ trong giờ đón trẻ tốt nhất.
- Rà soát lại các đồ dùng đồ chơi: Trong mùa dịch các đồ dùng phục vụ trẻ hoạt động đảm bảo sạch, đủ cho trẻ hoạt động
- Trong ngày giáo viên quan sát các biểu hiện của trẻ sau mỗi giờ hoạt động học, chơi, giờ ăn, ngũ, đo thân nhiệt cho trẻ theo quy định báo kết quả cho y tế: Cô Chi trước khi trả trẻ.

*Cổng 2: cổng phụ: Đón, trả trẻ Khối Chồi – Lớp mầm

Kiểm tra sức khỏe trẻ đo thân nhiệt tại cổng trường

GV đón hướng dẫn trẻ rửa tay , đưa trè về lớp, trả trẻ tại cổng  trường

GV đón trẻ trong lớp và vệ sinh

Địa điểm lớp

Ghi chú

1. Ngân P/ Hiệu trưởng.
2. Giáo viên: Thanh Lan
Nếu Cập nhiệt độ: Trên 37º C là sốt giáo viên xử trí: cho trẻ vào phòng y tế dự phòng, xử trí đo lần 2, lần 3 nếu trẻ ổn cho vào lớp, nếu nhiệt độ trẻ chưa ổn y tế trường liên hệ phụ huynh trả trẻ sau. Tránh để phụ huynh hoang mang trong giờ đón trẻ.

1.Giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay: Tiên
2.Giáo viên đưa trẻ về lớp: Hiền, Dung

1. GV Hoàn
2. GV Mai
3. GV Liễu
4. GV Kim Lan

- Lớp Chồi 1,2,3 
- Lớp Mầm 1.

GV-NV: đón trẻ tự đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang.
GV-NV đo thân nhiệt trẻ: đeo khẩu trang, bao tay y tế khi tiếp xúc với trẻ

Lưu ý: Sau k hi đón trẻ ổn định xong giáo viên đưa trẻ về lớp và thực hiện các nội dung theo quy định:
Phân luồng:
- 01 Lớp mầm đi đường riêng khu vực sau sân chơi.
- 03 Lớp chồi đi dãy hành lan phòng hành chính.
- Trẻ về lớp điểm danh tổ chức các hoạt động trong ngày theo thời gian biểu - lịch Sinh hoạt.
- Không sử dụng máy lạnh
- Thực hiện giãn cách trẻ hết sức có thể: giờ ăn, giờ ngũ
- Thông tin phụ huynh qua Zalo nhóm: nếu trẻ ho, sốt thì không đến trường, báo BGH lý do trẻ nghĩ
- Cập nhật thông tin phụ huynh, trẻ đi về quê, làm công ty nào, bé nghĩ lý do gì?
- Nhận nệm gối trẻ: Liên hệ phụ huynh nhận trước một ngày nhằm hạn chế số lượng nệm gối trong ngày 04/5 trẻ đi học lại, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho trẻ trong giờ đón trẻ tốt nhất.
- Rà soát lại các đồ dùng đồ chơi: Trong mùa dịch các đồ dùng phục vụ trẻ hoạt động đảm bảo sạch, đủ cho trẻ hoạt động
- Trong ngày giáo viên quan sát các biểu hiện của trẻ sau mỗi giờ hoạt động học, chơi, giờ ăn, ngũ, đo thân nhiệt cho trẻ theo quy định báo kết quả cho y tế: Cô Chi trước khi trả trẻ.

* Kiểm tra giám sát, chỉ đạo kịp thời tất cả các hoạt động bên trong, ngoài nhà trường:
- Cô Thu Thảo – Hiệu trưởng tự đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang khi đến trường.
*Thu tiền ăn: Kế toán (Nguyễn Thị Kim Loan) , thủ quỹ (Ngô Thị Chi) tự đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang khi đến trường, thu tiền ăn của trẻ tại cổng trường  như sau:
-  Khối Lá: Thu ngày 06-13/5/2020 (Thu tại cồng 1 cổng  chính)
-  Khối Chồi – 01 lớp Mầm: Thu ngày 06- 13/5/2020 (Thu tại cồng 1 cổng phụ)
Giáo viên phối hợp kế toán trường gửi thông báo thu tiền cho phụ huynh nhằm đảm bảo việc thu được thuận lợi hơn.
*Bảo vệ:
Tự đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang khi đến trường. Ổn định phụ huynh thực hiện việc đưa đón trẻ đúng theo thông báo của trường ở cổng 1 và cổng 2. Thực hiện việc giãn cách tránh tập trung quá 30 người tại khu vực đưa và đón trẻ ở 2 cổng, sắp xếp xe và đảm bảo tài sản của phụ huynh tại 2 cổng. Tiếp nhận và đo thân nhiệt cho khách đến liên hệ công tác, hướng dẫn sát khuẩn trước khi đến các khu vực khác trong nhà trường, ghi chép vào sổ nhiệt độ, nội dung cần liên hệ rõ ràng. Nghiêm túc thực hiện những nội dung trên được quy định đối với nhân viên bảo vệ.
Trực cổng chính (cồng 1): Lê Minh Tuấn
Trực cổng phụ (cổng 2): Ngô văn trường
*NV Cấp dưỡng:
Tự đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang khi đến trường. Tổ chức nấu ăn cho trẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến, lựa chọn thực đơn phủ hợp đảm bảo tăng cường sức đề kháng đáp ứng vitamin C hàng ngày cho trẻ trong mùa dịch. Tổ trưởng cấp dưỡng Đoàn Thị Thùy Oanh trực tiếp đo thân nhiệt cho người đến cung cấp thực phẩm: Công ty Resco. Nắm tình hình sức khỏe các thành viên trong tổ báo BGH.
*Nhân viên phục vụ:
Tự đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang khi đến trường. Tổng vệ sinh xung quanh và các khu vực trong trường, các phòng, sảnh, cầu thang, khu vực ngoài trường đảm bảo sạch. Chú ý vệ sinh hàng ngày rửa, lau các đồ chơi ngoài trời, hệ thống rửa tay đảm bảo sạch sẽ đáp ứng điều kiện cho trẻ sử dụng trong phòng, chống dịch covid-19. Nghiêm túc thực hiện những nội dung trên được quy định đối với nhân viên
*Công tác chuyên môn:
P/HT Đỗ Thị Kim Ngân chỉ đạo các tổ khối Đảm bảo các chủ đề lớn, rút ngắn chủ đề nhánh đáp ứng Chương trình GDMN trong chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
Từ 04/5 đến 8/5: Tuần ổn định, từ 11/5 đến 09/7: Thực học (9 tuần thực học), để đảm bảo chương trình LQCV của lớp MG 5 tuổi, P/HT chỉ đạo tổ khối xây dựng kế hoạch điều chỉnh tăng hoạt động LQCV lên 2 hoạt động/ tuần (như vậy khối lá trong tuần sẽ có 3 ngày có 2 hoạt động học/ngày, thực hiện hoạt động học vào buổi sáng hàng tuần). Hướng dẫn tổ khối xây dựng kế hoạch thực hiện CT GDMN. Tổ cấp dưỡng chuẩn bị đủ điều kiện cho công tác bán trú: Đồ dùng nhà bếp, ăn uống, xây dựng thực đơn, công khai thực đơn ở bản tin, điều tra khẩu phần, công khai tiền chợ.
* Công tác y tế:
 Chăm sóc sức khỏe trẻ trong mùa dịch: Thống kê tình hình sức khỏe trẻ hàng ngày báo cáo BGH, Y tế phường. Thực hiện đúng quy trình xứ lý trẻ có biểu hiện ho, sốt tại phòng y tế dự phòng, liên hệ phụ huynh trả trẻ. Phối hợp phụ huynh nắm thông tin tình hình sức khỏe trẻ khi trả trẻ cho phụ huynh chăm sóc tại nhà. Bố trí đầy đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn cho lớp và nghiêm túc thực hiện những nội dung trên được quy định đối với nhân viên y tế trường học.
Trên đây là kế hoạch phân công CB,GV,NV thực hiện công tác đón trả, trẻ tại cổng trường Mẫu giáo Chánh Phú Hòa để phòng, chống dịch Covid -19. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc. Nếu có khó khăn báo trực tiếp về Hiệu trưởng./.
*Nơi nhận:
- PGDĐTTX Bến Cát;
- CBGV-CNV;                                                        HIỆU TRƯỞNG
     - Lưu VT .
                                                                                      
     
                                                                               Nguyễn Thị Thu Thảo

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của trường thế nào?

Thống kê
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay188
 • Tháng hiện tại1,061
 • Tổng lượt truy cập182,120
Văn bản phòng

823/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phát động, triển khai Cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024

Ngày ban hành : 25/11/2023

822/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phối hợp rà soát nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ngày ban hành : 25/11/2023

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành : 27/09/2023

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành : 13/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Ngày ban hành : 13/09/2023

Thực đơn
Bữa sáng:

- Bánh canh chả cá ba sa, su su.
- Sữa Grow IQ

Bữa trưa:

- Cơm trắng
- Canh: cải bó xôi, thịt bò
- Mặn: thịt gà ram mặn
- Luộc/xào: mướp xào mực.

Bữa xế:

Yakult

Bữa chiều:

Súp tôm, trứng, rau củ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây