BIÊN BẢN VỀ VIỆC HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thứ năm - 06/05/2021 08:59
 
       
   
 
 
 
 
BIÊN BẢN
Về việc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian: lúc  8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2021
Địa điểm: tại HT Trường Mẫu giáo Chánh Phú Hòa
I. Thành phần:
1.
2.
     3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
Bà Nguyễn Thị Được
Bà Đỗ Thị Kim Ngân
Bà Ngô Thị Chi
Bà Trần Thị Hoàn
Bà Trương Thị Mỹ Thiện
Bà Lưu Thị Lài
Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai
Bà Đoàn Thị Thùy Oanh
Ông Lê Minh Tuấn
Ông Ngô Văn Thường
Hiệu trưởng
Trạm y tế
P/hiệu trưởng
Nhân viên y tế
TT khối Mầm+Chồi
Chủ tịch CĐ
Bí thư Đoàn
TP khối Lá
TT Cấp dưỡng
Bảo vệ
Bảo vệ
Trưởng ban
Phó ban
Phó ban
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Hiệu trưởng – Trưởng ban
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Giáo viên
II. NỘI DUNG
1.  Phổ biến một số công văn:
Công văn số 734/SGDĐT-GDTrHTX ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục về ATGT và phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021; Công văn số 149/PGDĐT-HCTH, ngày 28 tháng 4 năm 2021 của phòng Giáo Dục Đào Tạo Bến Cát về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục về ATGT và phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021; Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 04/5/2021 của UBND thị xã Bến Cát Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát; Công văn 1453/UBND-VX, ngày 04/5/2021 của UBND thị xã Bến Cát v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 1404/UBND-VX, ngày 27/4/2021 của UBND thị xã Bến Cát v/v thực hiện Công điện số 541/CD-TTg Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1804/UBND-VX, ngày 04/5/2021 v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;
2.  Kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch nghĩ lễ 30-4; 01/5:
Tổng số CBGV-NV: 32, trong đó BGH: 02, GV: 16; NV: 14.
*Thông tin về trẻ:
          Tổng số trẻ: 317 - 164 với 9 nhóm lớp
          Nhà trẻ: 01 nhóm 12 trẻ/7 nữ
          Mầm : 02 lớp 58 trẻ/30 nữ
          Chồi: 02 lớp 91 trẻ./ 48 nữ
          Khối lá: 4 lớp 157 trẻ./ 81
Trẻ có cha, mẹ về quê nghĩ lễ trong mùa dịch: 35 (Vũng tàu, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Dĩ An, daklac, Kiên Giang, Cà Mau, 1 bé Phú Quốc, Long Khánh).
Kết quả:
Không có trẻ đi về từ vùng dịch.
13/13 Nhóm trẻ - lớp MG: không có trẻ đi về từ vùng dịch.
    100% CBGV-NV  và phụ huynh khai báo y tế theo biểu mẫu của PGD Bến Cát, cài đặt Bleuzone với tinh thần “ Chống dịch như chống giặc”.
100% CBGV-NV thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ y tế: Khẩu trang, Khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.
Không có CBGV-NV, trẻ, phụ huynh nào có dấu hiệu ho, sốt, khó thở …cũng như đi và về từ vùng dịch trong ngày nghĩ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021.
3. Công tác chuẩn bị cho trẻ đi học lại sau nghĩ lễ 30-4; 01/5 đến khi có thông báo mới:
- Thực hiện giám sát, phát hiện sớm, xử lý đúng quy trình không để dịch bệnh trên người lây lan
- Thực hiện thông tin báo cáo nếu có dấu hiệu bất thường đúng quy định
- Giám sát chặt chẽ việc giáo viên, trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng, sử dụng bàn chải, khăn, ca, đồ dùng ăn uống, vệ sinh môi trường
- Giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền đối với trẻ, phụ huynh
- Giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu giao nhận thực phẩm, chế biến, chia, tổ chức ăn cho trẻ tại lớp. Lưu mẫu đúng quy định
- Tự đánh giá 15 tiêu chí đảm bảo mức độ an toàn trong phòng, chống dịch khi trẻ đi học lại sau thời gian nghĩ lễ 30/4-01/5 năm 2021.
- Nghiêm túc thực hiện thông điệp 8K của Bộ Y tế: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế, Kiểm soát biên giới, Khu cách ly an toàn.
- Tuyên truyền với phụ huynh về việc tiến hành cho trẻ đo thân nhiệt, mang khẩu trang trước khi bước vào trường và rửa tay khi vào lớp.
- 100% giáo viên, công nhân viên mang khẩu trang, đo thân nhiệt khi đón và trả trẻ.
- Tiếp tục khử khuẩn trường lớp, đồ dùng đồ chơi hàng ngày.
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho trẻ và giáo viên: nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng.
- Tập huấn 100% GV-NV về các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.
+ Công tác đón trẻ:
- Tiến hành đo thân nhiệt trẻ ngay trước cổng trường, phân luồng nhằm đảm bảo an toàn hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
- Đón  trẻ trước 02 cổng: Cổng chính và cổng phụ.
- Bố trí Cô Ngân, Cô Chi đo thân nhiệt và 16 giáo viên ở lớp hướng dẫn trẻ rửa tay khi vào lớp, ổn định trẻ tại lớp ngay khi trẻ đi học lại.
+ Cổng trước: 4 lớp Lá, 01 nhà trẻ (Cô Chi, Tuấn, Lài, Đào)
+ Cổng phụ: 4 lớp (2 mầm – 2 chồi): Cô Ngân, Thường. Lan, Hân, Nhàn
- Phụ huynh chấp hành đúng nội qui: đo thân nhiệt,  mang khẩu trang cho trẻ từ nhà đến trường, giáo viên  đo thân nhiệt cho trẻ tại cổng quy định, rửa tay trước khi vào lớp
+ Công tác trả trẻ:
- Phụ huynh đón bé tại 02 cổng theo quy định, tuyệt đối không vào trường, giáo viên trả trẻ theo phân luồn hai cổng theo quy định.
*Phân khu vực:
- Giờ đón, trả trẻ: Lớp Lá, nhà trẻ: Trẻ đi Cổng trước đến khu vực 02 cầu thang ; Lớp Mầm – Lớp Chồi: Trẻ đi Cổng sau đến khu vực sân trước dãy phòng hành chính và khu vực sân chơi sau dãy nhà bếp.
* Phân công BGH-GV-NV:
- Đón trẻ: Cô Ngô Thị Chi, Lê Minh Tuấn chịu trách nhiệm đo thân nhiệt ở cổng chính cho trẻ, giáo viên 05 nhóm lớp hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi trẻ vào lớp.
- Cô Đỗ Thị Kim Ngân, Ngô Văn Thường chịu trách nhiệm đo thân nhiệt ở cổng  phụ cho trẻ,  giáo viên 04 lớp hướng dẫn  trẻ rửa tay trước khi vào lớp
- 100% trẻ được rửa tay trước khi vào lớp và rửa thường xuyên trong ngày, khi ăn và các giờ học, ngủ, ra về. Thực hiện giãn cách có thể
- Vào cuối ngày 15g00 câp nhiệt độ cho trẻ báo về Ban Giám hiệu nếu trẻ có biểu hiện ho, sốt, khó thở…
- Công tác vệ sinh lớp: Sáng - trưa lau nước lau nhà, chiều tẩy vệ sinh dung dịch Javen, các đồ dùng , đồ chơi không sử dụng khăn bàn, khăn tổ.
- Chú ý quạt máy, tay nắm cửa, bàn phím, ca, cốc, bình nước, phải vệ sinh hàng ngày.
- Vệ sinh thường xuyên khu vực rửa tay cho 09 nhóm lớp
- Kiểm tra lại thực đơn trong ngày phù hợp với thời tiết
-Tổ khối kiểm tra lại các đồ dùng vệ sinh xem báo cho Hiệu trưởng và trang bị đồ dùng vệ sinh cho lớp để đảm bảo công tác vệ sinh
- Cán bộ giáo viên công nhân viên có trách nhiệm tổng vệ sinh hàng ngày  bằng nước Javen vào cuối giờ, tự cập nhiệt độ có biểu hiện bất thường  báo bộ phận y tế .
- Giáo viên trên lớp kiểm soát trẻ chặt chẽ từ sáng đến chiều nhằm đảm bảo sức khỏe của trẻ, nếu có phát hiện trẻ sốt, ho, khó thở báo Y tế để đưa trẻ về phòng y tế dự phòng và liên hệ phụ huynh đưa trẻ đi khám
- Cập nhiệt độ: Trên 37º C là sốt (cho trẻ về đi khám bệnh).
- Cách cập nhiệt: Nhiệt độ trên máy hiển thị + 0.5 = Nhiệt độ cơ thể.
- CBGV-NV nắm vững nhóm tiêu chí đánh giá để đảm bảo mức độ an toàn phòng chống dịch tại đơn vị cụ thể: 04 tổ chuyên môn có trách nhiệm rà soát, tự đánh giá và có ý kiến mức đạt, không đạt, lý do về BCĐ để có hướng điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
* Kế toán, thủ quỹ:
     Thu tiền ăn: Kế toán (Nguyễn Thị Kim Loan) , thủ quỹ (Ngô Thị Chi) tự đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang khi đến trường, thu tiền ăn của trẻ tại cổng trường.
Kế toán trường gửi thông báo thu tiền cho phụ huynh qua tin nhắn Vnedu nhằm đảm bảo việc thu được thuận lợi hơn.
* Bảo vệ:
Tự đo thân nhiệt ở nhà, mang khẩu trang khi đến trường. Ổn định phụ huynh thực hiện việc đưa đón trẻ đúng theo thông báo của trường ở cổng 1 và cổng 2. Thực hiện việc giãn cách tránh tập trung quá 30 người tại khu vực đưa và đón trẻ ở 2 cổng, sắp xếp xe và đảm bảo tài sản của phụ huynh tại 2 cổng. Tiếp nhận và đo thân nhiệt cho khách đến liên hệ công tác, hướng dẫn sát khuẩn trước khi đến các khu vực khác trong nhà trường, ghi chép vào sổ nhiệt độ, nội dung cần liên hệ rõ ràng. Nghiêm túc thực hiện những nội dung trên được quy định đối với nhân viên bảo vệ.
Trực cổng chính (cồng 1): Lê Minh Tuấn
Trực cổng phụ (cổng 2): Ngô văn trường
*NV Cấp dưỡng:
Tự đo thân nhiệt ở nhà, mang khẩu trang khi đến trường. Tổ chức nấu ăn cho trẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến, lựa chọn thực đơn phủ hợp đảm bảo chất dinh dưỡng, chất lượng trong bữa ăn tăng cường bổ sung các thực phẩm chứa các chất giúp tăng cường hệ miện dịch: Các loại đậu, rau, củ, quả giàu VTM, bổ sung nước dừa, nước cam. Nước chanh, nước trái cây tăng sức đề kháng đáp ứng vitamin C hàng ngày trong thực đơn hàng ngày của trẻ  . Tổ trưởng cấp dưỡng Đoàn Thị Thùy Oanh trực tiếp đo thân nhiệt cho người đến cung cấp thực phẩm: Công ty Resco. Nắm tình hình sức khỏe các thành viên trong tổ báo BGH. Tổ cấp dưỡng chuẩn bị đủ điều kiện cho công tác bán trú: Đồ dùng nhà bếp, ăn uống, xây dựng thực đơn, công khai thực đơn ở bản tin, tiếp phẩm, điều tra khẩu phần, công khai tiền chợ.
*Nhân viên phục vụ:
Tự đo thân nhiệt ở nhà, mang khẩu trang khi đến trường. Tổng vệ sinh xung quanh và các khu vực trong trường, các phòng, sảnh, cầu thang, khu vực ngoài trường đảm bảo sạch. Chú ý vệ sinh hàng ngày rửa, lau các đồ chơi ngoài trời, hệ thống rửa tay đảm bảo sạch sẽ đáp ứng điều kiện cho trẻ sử dụng trong phòng, chống dịch covid-19. Nghiêm túc thực hiện những nội dung trên được quy định đối
* Công tác chuyên môn:
P/HT Đỗ Thị Kim Ngân chỉ đạo các tổ khối Đảm bảo Chương trình GDMN trong chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt trong ngày, tăng cường lượng vận động cho trẻ nhưng phải đảm bảo tính vừa sức, luôn tạo tâm thế vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động. Đặc biệt chú trọng tổ chức tốt hoạt động ăn ngủ của trẻ thực hiện giãn cách có thể
* Công tác y tế:
 Chăm sóc sức khỏe trẻ trong mùa dịch: Thống kê tình hình sức khỏe trẻ hàng ngày báo cáo BGH, Y tế phường. Phối hợp chặt chẽ và tuân thủ các yêu cầu, các hướng dẫn, các quy định của cơ quan y tế địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đảm bảo 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trong đơn vị (đính kèm). Hướng dẫn giáo viên, nhân viên, phụ huynh nghỉ lễ, đi du lịch từ vùng dịch trở về phải thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương. Cập nhật thông tin chính thống tuyên truyền đến phụ huynh, CBGV-NV qua Group  zalo, Website, VnEdu, khai báo y tế đường link của PGD kịp thời về tình hình diễn biến của dịch bệnh và biện pháp thực hiện. Thực hiện đúng quy trình xứ lý trẻ có biểu hiện ho, sốt tại phòng y tế dự phòng, liên hệ phụ huynh trả trẻ. Phối hợp phụ huynh nắm thông tin tình hình sức khỏe trẻ khi trả trẻ cho phụ huynh chăm sóc tại nhà. Bố trí đầy đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn cho lớp và nghiêm túc thực hiện những nội dung trên được quy định đối với nhân viên y tế trường học.
 4. Công tác tuyên truyền :
 Tuyên truyền trực tiếp cho tất cả CBGVNV, chủ cơ sở nhóm trẻ - lớp mẫu giáo trên địa bàn phường, phụ huynh về dấu hiệu của dịch bệnh, cách phòng chống dịch, cách ứng xử khi gặp trường hợp nghi nhiễm bệnh. Thực hiện nghiêm túc các quy định có nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh:
+ Nghiêm túc thực hiện thông điệp 8K của Bộ y tế: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế, Kiểm soát biên giới, Khu cách ly an toàn.
+ Mang khẩu trang đúng cách mọi lúc mọi nơi
+ Biết giữ ấm cơ thể , uống nhiều nước. không để cổ họng bị khô
+ Rửa tay thường xuyên bằng xà bông , và dung dịch rửa tay khô
+ Không tụ tập nơi chỗ đông người, hạn chế đi du lịch ,lễ hội
+ Hạn chế tụ tập ăn uống nơi chỗ đông người.
+ Không bắt tay, không khạc nhổ, hắt hơi phải che miệng
+ Không ôm vai, bá cổ, dí sát vào mặt nhau để nói chuyện
+ Ngủ đủ giấc, không thức khuya, dậy sớm, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
+ Tăng cường cung cấp vitamin cho cơ thể
Thực hiện tốt Thông điệp: 5k -> khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế.
-Hướng dẫn cha mẹ tại gia đình biết cách chăm sóc trẻ: Hạn chế tiếp xúc, Giữ vệ sinh sạch sẽ, chế độ dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh.
Cập nhật tài liệu, khẩu hiệu, tranh ảnh, áp phích, tờ rơi phục vụ cho công tác tuyên truyền trong chăm sóc giáo dục trẻ. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày (nếu trẻ đi học lại).
* Cánh phòng ngừa:
- CBGV-NV  Nếu đang có dấu hiệu như sốt, ho hoặc khó thở, cần tránh đi lại, du lịch. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ của bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, bạn cần chia sẻ thông tin về lịch trình di chuyển của bản thân với Ban chỉ đạo, nhân viên y tế nhà trường.
- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không nên chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Hạn chế tiếp xúc với những người bị ho, sốt.
- Che kín miệng và sử dụng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy vào thùng rác ngay sau khi sử dụng, rồi rửa tay.
- Dùng các loại thực phẩm được đun nấu chín.
- Ở nơi công cộng, không khạc nhổ bừa bãi. Không nên tiếp xúc gần với động vật nuôi hoặc hoang dã.
- Khi tới chỗ đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh nên đeo khẩu trang.
- Sử dụng khẩu trang đúng cách, khẩu trang phải che kín miệng khi đang sử dụng.
- Đối với các loại khẩu trang dùng 1 lần cần vứt bỏ ngay vào thùng rác sau khi dùng và sau khi bỏ khẩu trang cần rửa tay sạch.
- Cài đặt Bluezone để chung tay phòng chống dịch Covid-19
- Thực hiện tốt Thông điệp: 5k -> khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế.
- Không tham quan, du lịch, đến những nơi có dịch
* Vệ sinh môi trường bên trong nhóm/lớp :
          - Tẩy trùng vệ sinh bằng dung dịch cloramin B ( 25%) : đồ dùng cá nhân ,đồ dùng đồ chơi trong lớp, sàn,bàn ghế, kệ, thiết bị, các mảng tường.
          - Lau sàn nhà , hành lang bằng các dung dịch vệ  sinh khô ráo sạch sẽ.
* Vệ sinh môi trường bên ngoài nhóm/lớp:
- Chà sân trường, vệ sinh cống rãnh, đồ chơi ngoài trời .
          - Thường xuyên vệ sinh xung quanh sân trường sạch sẽ hằng ngày .
Ý kiến chỉ đạo của Y tế địa phương:
- Đảm bảo đủ nước trong ngày, tăng cường lượng rau quả, hạn chế ăn thịt, cá… đặc biệt tăng cường nước cam, chanh…
- Lập danh sách đội ngũ CBGV-NV để có kế hoạch tiêm ngừa Covid-19
          Ban chỉ đạo thống nhất nội dung họp  100%. Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2021.
          Thư ký                                                           Hiệu trưởng                      
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của trường thế nào?

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay64
  • Tháng hiện tại937
  • Tổng lượt truy cập181,996
Văn bản phòng

823/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phát động, triển khai Cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024

Ngày ban hành : 25/11/2023

822/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phối hợp rà soát nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ngày ban hành : 25/11/2023

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành : 27/09/2023

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành : 13/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Ngày ban hành : 13/09/2023

Thực đơn
Bữa sáng:

- Bánh canh chả cá ba sa, su su.
- Sữa Grow IQ

Bữa trưa:

- Cơm trắng
- Canh: cải bó xôi, thịt bò
- Mặn: thịt gà ram mặn
- Luộc/xào: mướp xào mực.

Bữa xế:

Yakult

Bữa chiều:

Súp tôm, trứng, rau củ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây