KẾ HOẠCH ĐÓN TRẺ ĐẾN TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 3

Thứ ba - 25/01/2022 15:19
PHÒNG GD- ĐT BẾN CÁT CỘNG  HÒA  Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM
TRƯỜNG MN CHÁNH PHÚ HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số :    KH/MNCPH                  Chánh Phú Hòa, ngày 24  tháng 01  năm 2022


KẾ HOẠCH
   Đón trẻ trở lại trường giai đoạn 3 từ ngày 7/02/2022
theo sự đồng ý của phụ huynh cho con đến trường,
sau thời gian

tổ chức học trực tiếp ở giai đoạn 1 và 2
Năm học 2021-2022

       Công văn số 627/SGDĐT-GDMN ngày 21/4/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19
       Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;
       Công văn số 502/KH-PGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2021 Kế hoạch Củng cố, kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 trường. Tổ An toàn Covid trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thị xã Bến Cát;
       Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã;
       Công văn số 677/PGDĐT-GDMN ngày 17/12/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học tổ chức hoạt động trở lại;
       Công văn số 692/PGDĐT v/v cung cấp sinh phẩm, kít test để hổ trợ tổ chức xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho giáo viên, học, sinh trong trường học ngày 21/12/2021
       Công văn số 2322/ SGDĐT-GDMN ngày 22/12/2021 V/v bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở GDMN
       Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị. Nay trường Mầm non Chánh Phú Hòa xây dựng kế hoạch đón trẻ trở lại trường học trực tiếp giai đoạn 3 sau thời gian tổ chức giai đoạn 1 và nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 năm học 2021-2022 cụ thể như sau;
         I. TRƯỚC KHI TRẺ ĐI HỌC TRỞ LẠI:
         1. Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học:
         - Để an toàn khi đưa, đón trẻ, Nhà trường đã phân chia lối đi cho phụ huynh nhằm hạn chế tiếp xúc gần giữa phụ huynh, trẻ và giáo viên trong trường. Phụ huynh không được cho xe vào sân trường, phải đứng đảm bảo giãn cách theo vạch nhà trường đã kẻ, hạn chế không để ùn tắc ngoài cổng trường. Cùng với đó, trẻ sẽ được đưa, đón lần lượt theo từng khối lớp, đo thân nhiệt cho trẻ và bàn giao trẻ cho giáo viên chủ nhiệm
        - Phối hợp với trạm Y tế phường Chánh Phú Hòa đánh giá các mức độ có khả năng lây nhiễm dịch cao để chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho trẻ tham gia học tại trường.  Phương án luôn đáp ứng những yêu cầu của phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...        
      - Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí thêm 01 phòng để cách ly cho CBGV-NV và trẻ khu vực tầng 2, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và trẻ.
        2. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trên các phương tiện hỗ trợ CNTT và chương trình chăm sóc GD khi trẻ quay trở lại trường học:
       - Phối hợp với cha mẹ trẻ em, y tế, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn khi đón trẻ quay trở lại trường và tuyên truyền về sự cần thiết, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đưa trẻ em đến trường để được chăm sóc, giáo dục, phát triển toàn diện và bảo đảm quyền trẻ em. Trước khi đưa trẻ em trở lại cơ sở GDMN, gia đình phải tuân thủ với nhà trường về việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng, chống dịch vì sự an toàn của trẻ.
        - Để đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình học và đạt kết quả mong đợi đối với trẻ từng độ tuổi, xây dựng kế hoạch chỉ đạo giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương. Để tiếp tục thực hiện từ ngày 7/2/2022 đến ngày kết thúc chương trình của năm học
         3. Khẩn trương rà soát phương án, các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của ngành Y tế, UBND, SGDĐT, PGDĐT:
        - Nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án xử lý, tập huấn cho đội ngủ CBGV-NV Test nhanh kháng nguyên, cách nhận biết, phân biệt biểu hiện người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm khác với các triệu chứng cảm thông thường trong công tác phòng chống dịch Covid -19, đảm bảo an toàn cho trẻ, trên cơ sở thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Y tế, UBND, SGDĐT và Phòng GDĐT. Thống nhất kế hoạch và các phương án phòng, diễn tập, tập huấn chống dịch trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và trẻ trước khi đi học trở lại.
        - Xây dựng các phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách; xây dựng kế hoạch và bố trí thời gian đón và trả trẻ theo từng khối, tăng cường giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi, giờ ăn, giờ ngủ và giờ tan trường.
        - Tiếp tục thực hiện rà soát việc khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, khách khi đến trường phải quét mã QR tuân thủ nghiêm quy định 5k; yêu cầu những đối tượng cần phải cách ly thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Ngành Y tế.
        - Rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: khẩu trang, gang tay y tế, nhiệt kế điện tử tự động, nước uống và đầy đủ  đồ dùng cá nhân của từng trẻ, trang thiết bị trong nhóm, lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và trẻ
       4. Phân công CB, GV, NV thực hiện CSGD trẻ và các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi trẻ đi học:
       - Để thực hiện tốt công tác CSGD trẻ khi trẻ quay trở lại trường để học, BGH Nhà trường tổ chức họp thống nhất Ban giám hiệu, xây dựng thời gian biểu, lịch vệ sinh và các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi trẻ đi học, đồng thời tổ chức họp toàn thể giáo viên, nhân viên trong toàn trường, phân công cụ thể cho từng cá nhân CB,GV,NV trong trường. Chỉ đạo triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ trường, lớp, các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường vào ngày 6/02/2022 (Tức chủ nhật mùng 6 tháng giêng), chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: nhiệt kế điện tử tự động, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.
      - Tiếp tục công tác tập huấn lấy mẫu test nhanh kháng nguyên tầm soát covid-19, giao nhiệm vụ cho CB,GV,NV (trong ban chỉ đạo và tổ covid, đội lấy mẫu test) toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh, xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho phụ huynh đưa trẻ tại cổng trường và hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi vào lớp. (thực hiện theo danh sách phân công Gv đón trẻ, dạy lớp, tuyển sinh, bán đồng phục, đo thân nhiệt, hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách… có danh sách đính kèm) khi trẻ quay trở lại trường học vào ngày 7/2/2022.
      - Ngày 6/2/2022 trường tổ chức lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho toàn thể CBGV-NV của trường ( kết hợp cho 15 nhóm trẻ lớp mẫu giáo trên địa bàn)
      - Thực hiện phân công cụ thể đối với từng GV,NV chịu trách nhiệm đón trả trẻ và kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, không để cho các phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Đồng thời thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ đối với từng khối lớp để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Cụ thể như sau:
       - Thông báo về việc đón, trả trẻ khi trẻ được đến trường trong thời gian trẻ trở lại trường học trực tiếp ngày 7/02/2022 đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
       - Trường thực nghiêm đưa đón, trả trẻ tại cổng trường, phụ huynh không vào trường. Phụ huynh không tập trung đông người trước cổng trường
       *Phân công nhiệm vụ từng thành viên.
       - Hiệu trưởng quản lý chung
       - Đ/c Thường (TTBV) phụ trách bên ngoài chịu trách nhiệm giám sát phụ huynh đảm bảo an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán và thủ quỹ thu tiền bán trú của trẻ hàng tháng (từ 1 tây đến 15 tây hàng tháng, những ngày còn lại chịu trách nhiệm chung 2 cổng)
       - Cô Chi (VT) chịu trách nhiệm đo thân nhiệt cho trẻ ở cổng 1( những ngày không thu tiền bán trú thời gian từ 7h đến 8h)
       - Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm kiểm tra bảo quản các thiết bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn ( bàn giao thiết bị dụng cụ đo thân nhiệt và nhận bàn giao các thiết bị 2 tổ phụ trách đón, trả trẻ, hết ngày mang cất bảo quản cẩn thận)
       - Tổ hành chánh: cô Loan, cô Chi chịu trách nhiệm thu các khoản tiền theo quy định phải đảm bảo giờ thu hàng ngày Buổi sáng: từ 6h30 đến 8h.Buổi chiều từ 15h30 đến 17h
      + Cổng 1 cô Ngọc Tiền (PHTCS) Đông (BV) phụ trách: Khối Nhà trẻ ( 1 lớp) Khối Lá (4 lớp)
      + Cổng 2 cô Kim Ngân (PHTGD)  Tuấn (BV) phụ trách :  Khối mầm (1 lớp) -  khối chồi ( 3 lớp) 
       * Đón trẻ:  Sáng 6h30 đến 8h00
       *Trả trẻ: Chiều 15h30 đến 17h00 cụ thể từng khối như sau;
       - Nhà trẻ, khối mầm. khối chồi trả trẻ từ 15h30 đến 16h15
       - Khối Lá từ 16h15 đến 17h
      * Cổng 1 (Cổng Chính): Đón, trả trẻ Khối nhà trẻ, Lá
       - GV đón, trẻ ngoài cổng, đo thân nhiệt: cô Mai, cô Thiện
       - GV dẫn trẻ lên lớp: cô Dương, cô Đào
      * Cổng 2 (Cổng phụ): Đón, trả trẻ Khối Chồi –  Mầm
       - GV đón, trẻ ngoài cổng, đo thân nhiệt: cô Hằng, cô Hân (CD), cô Chi
       - GV dẫn trẻ lên lớp:  cô Lan, cô Tiên
     * Lưu ý thêm một số vấn đề sau đây: Các chị em có thể thay đổi luân phiên theo tuần, tùy tình hình lớp.
        - Sau 8h các giáo viên vào lớp thực hiện nhiệm vụ công tác CSNDGD, Chi, BV sẽ đo thân nhiệt trẻ dẫn trẻ vào lớp
        - Nhà trường tiến hành phân luồng khi có trẻ hoặc giáo viên nhân viên bị nhiễm hay nghi ngờ nhiễm sẽ đi theo lối riêng ( tầng 1 dẫn trẻ đi theo lối hành lang đến phòng âm nhạc phòng y tế cách ly tạm thời ( phòng âm nhạc) chăm sóc trẻ, khi có gia đình đến đón các cô phụ trách đưa trẻ xuống cầu thang lối xuống xảnh lớn ra cổng trước trả trẻ cho phụ huynh. Tầng trệt dẫn trẻ đi theo lối đi hành lang lớp đi thẳng ra cổng chính theo lối đi nội bộ, đến nhà xe rẽ trái vào lối đi hành lang tiến đến vào phòng y tế cách ly tạm thời, chăm sóc trẻ, trả trẻ cho phụ huynh ngay cổng sau), tránh tình trạng đi ngoài luồng quy định gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến người xung quanh
       - Tổ bảo vệ tuân thủ nghiêm quy định giám sát hướng dẫn khách đến cơ quan phải quét mã QR, tuân thủ quy tắc 5k của Bộ y tế trong phòng chống dịch covid -19, khách đến phải giao tiếp thân thiện, hướng dẫn, giải đáp đúng chính xác các nội quy, qui định của nhà trường. Những vấn đề nào chưa rõ cần xác nhận lại tuyệt đối không nói sai sự thật, sai quy định. Khách liên hệ bộ phận nào phải báo bộ phận khách cần gặp khi được sự đồng ý mới cho khách vào ( trừ những trường hợp các ban ngành PGD, SGD, nếu khách đến mà trường hợp các bộ phận VP không có trường BV trực ca phải liên hệ để hẹn khách đến lần sau đúng thời gian, tránh phiền hà gây khó chịu đến người liên hệ…)
       - Ghi chép sổ trực ca cụ thể giờ giấc khách đến, ra về, giáo viên, nhân viên ra vào cổng trong giờ làm việc phải có sự đồng ý của BGH.
       - Trẻ ra về sớm trước giờ quy định phải có sự đồng ý của Cô Ngân (PHTGD) trừ trường hợp cô Ngân công tác có thể liên hệ cô Tiền, cô Dung. Bảo vệ trực ca trao đổi với phụ huynh đứng bên ngoài chờ, đồng thời bảo vệ thông báo gíao viên lớp dẫn trẻ lên gặp cô Ngân trình bày lý do về sớm trước giờ quy định và mời phụ huynh vào “ký tên, điền thông tin vào sổ rước trẻ trước giờ quy định” phụ huynh nhận phiếu ra cổng trình BV và Bv chịu trách nhiệm lưu giữ phiếu, lưu theo hàng tháng trong bìa sơ mi cẩn thận, hết 1 năm học bàn giao lại VT lưu trữ.
        - Giáo viên các lớp có trách nhiệm ghi chép sổ theo dõi sức khỏe trẻ trong ngày diễn biến biểu hiện của từng loại bệnh.
        - Thống kê tình hình sức khỏe trẻ hàng ngày báo cáo BGH, Y tế phường.
        - Phụ trách Y tế trường thực hiện đúng quy trình xứ lý trẻ có biểu hiện ho, sốt tại phòng y tế dự phòng, liên hệ phụ huynh trả trẻ. Phối hợp phụ huynh nắm thông tin tình hình sức khỏe trẻ khi trả trẻ cho phụ huynh chăm sóc tại nhà. Rà soát CBGV-NV thực hiện quét mã QR hàng ngày, nhắc nhở, hướng dẫn những trường hợp chưa thực đúng.
       - Triển khai và hướng dẫn 8 cơ sở ngoài công lập đăng ký tổ chức giữ trẻ theo từng giai đoạn nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không tổ chức giữ trẻ khi chưa có chỉ đạo và chấp thuận từ Lãnh đạo PGD Bến Cát.
       II. KHI TRẺ BẮT ĐẦU ĐI HỌC TRỞ LẠI:
        1. Phương án cho trẻ đi học trở lại:
        - Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ trên cơ sở kết quả thực hiện đánh giá theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường được đảm bảo, được sự chấp thuận của PGDĐT. Tổ chức học trực tiếp từ ngày 7/2/2022  theo đơn đăng ký của cha mẹ trẻ đồng ý cho con đến trường
       - Nhà trường triển khai việc thông báo các phương án đón và trả trẻ khi quay trở lại trường để học theo từng khối lớp, không để tình trạng tập trung đồng loạt và công khai trên Website, cổng thông tin của nhà trường và trên phương tiện phát thanh của phường theo các mốc thời gian mà nhà trường đã quy định, để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.
       - Đặc thù trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán xuân Nhâm Dần có nhiều phụ huynh là công nhân làm xa nhà về quê. Nên giáo viên liên tục chủ động nắm bắt thông tin sức khỏe trẻ, phụ huynh, lịch trình di chuyển của phụ huynh, trẻ có đi vào vùng dịch hay tiếp xúc gần F0.
       - Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để theo dõi sức khỏe của cán bộ, giáo viên nhằm phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh và khai báo với cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời… Đặc biệt là việc đảm bảo dinh dưỡng hợp lý với độ tuổi, thể trạng của trẻ em nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ. CBGV-NV thường xuyên tuyên truyền phụ huynh, mặc dù dịch Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát, nhưng không vì thế mà chủ quan, nâng cao ý thức tự giác của phụ huynh khi ra đường phải cho các con mang khẩu trang, rửa tay sạch sẽ để phòng tránh được dịch bệnh Covid-19 và các loại bệnh theo mùa khác…
        2. Các phương án đảm bảo an toàn cho trẻ trước khi trẻ đến trường:
        - Nhà trường yêu cầu phụ huynh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường. Tuyệt đối không để những trẻ đến trường khi vẫn đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nếu những trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở…. thì phải nghỉ ở nhà, đồng thời thông tin ngay cho nhà trường và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị. Nhà trường cần có trách nhiệm tư vấn cho phụ huynh cần lưu ý đến các hoạt động để tăng cường sức khỏe cho trẻ như: Thường xuyên cho trẻ súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, giữ ấm cơ thể, cho trẻ tập thể dục hàng ngày, ăn chín, uống sôi và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý và hạn chế cho trẻ tiếp súc nơi đông người, nơi bẩn…với các động vật nuôi trong gia đình như mèo, chó…
       - Đối với CB,GV,NV tự đo nhiệt độ trước khi đến trường, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì chủ động báo cáo BGH nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Yêu cầu CB,GV,NV tuyệt đối không được đến trường nếu đang trong thời gian phải cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
       - Đảm bảo có đủ nước uống hợp vệ sinh, đủ đồ dùng cá nhân cho từng trẻ mỗi trẻ có ký hiệu riêng, hàng ngày được vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng.
      - Bố trí và đảm bảo khu rửa tay phải có đủ xà phòng, nước sạch, các nhà vệ vinh phải sạch sẽ, có đủ các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, giấy lau tay, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và trẻ hàng ngày
      - Tăng cường thông khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hàng ngày, hạn chế dùng điều hòa.
      - Toàn thể CB,GV,NV và trẻ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường tới trường và từ trường về nhà, hạn chế đi và đến nhiều nơi và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường quyết định việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú ký họp đồng với công ty thực phầm Resco food, sữa Ellac, sữa chua Ánh Hồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về ATVSTP cho trẻ khi đến trường trong tình hình bình thường mới.
      - Tiếp tục chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường vận động cho trẻ; điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp tình hình thực tế và đối tượng; ưu tiên tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chương trình theo quy định, đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non và chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp 1 cho trẻ khối 5-6 tuổi.
     3. Các phương án đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động hàng ngày trên lớp:
      - Thực hiện phân công cụ thể đối với từng GV,NV chịu trách nhiệm đón trẻ và kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, không để cho phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ theo quy định đối với từng khối lớp, để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.
      - Không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại. Tổ chức hoạt động thể dục sáng cho trẻ tại các địa điểm dưới sân đảm bảo giãn cách, khi cho trẻ ra hoạt động ngoài trời phải được xen kẽ giữa các lớp để tạo sự giãn cách, yêu cầu giáo viên phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở trẻ không được tụ tập nhóm đông người trong giờ  chơi và giờ hoạt động ngoài trời hàng ngày.
       - Yêu cầu giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn và nhắc nhở trẻ cần thực hiện tốt các nội dung sau:
        + Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ y tế trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ hoạt động, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn.
        +  Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp, vứt bỏ khẩu trang khi bị dơ vào thùng rác và rửa tay sạch, bỏ rác vào đúng nơi quy định
        + Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
        + Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn mặt, khăn tay, gối... khạc nhổ bừa bãi.
        -Yêu cầu giáo viên cần phải thực hiện giãn khoảng cách từng trẻ trong phòng khi tổ chức hoạt động khi ngồi học, ăn trưa và ngủ trưa, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở trẻ đảm bảo giãn cách theo quy định tối thiểu. Hàng ngày trước khi vào mỗi hoạt động, giáo viên cần kiểm tra, nắm bắt xem trong lớp có trẻ nào có biểu hiện, có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi thì hướng dẫn hoặc đưa ngay trẻ đến phòng y tế của Nhà trường hoặc Trạm y tế của phường để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
       - Khi có CB,GV,NV của trường có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải đến ngay Phòng y tế của nhà trường hoặc Trạm y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
       - Trường hợp phát hiện người nghi mắc Covid-19 tại nhà bếp thông báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ An toàn Covid-19 đồng thời chuyển người nghi ngờ mắc bệnh đến phòng cách ly tạm thời. Thực hiện lau, khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa ra vào khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cửa ra vào, lan can hiên, lan can cầu thang bếp.Sau đó, tổ an toàn Covid tiếp tục theo dõi F1 bao gồm tất cả, giáo viên ( tổ tự quản) người ra vào bếp có tiếp xúc gần với F0. F1 được xác định là những người tiếp xúc gần với F0 ở khoảng cách dưới 2m trong thời gian trên 15 phút như ngồi cùng bàn làm việc như sơ chế, cắt thái….Để đảm bảo an toàn khẩu phần ăn trong ngày của trẻ đúng thời gian, ban chỉ đạo, tổ an toàn Covid sắp xếp cho những người tiếp xúc gần F0 dưới 2m về nhà cách ly tại nhà. Sau thời gian 3 ngày  Test nhanh kháng nguyên tầm soát Covid-19 nếu âm tính thì sẽ trở lại làm việc (còn lại tất cả những người tiếp xúc xa hơn khoảng cách trên thì tổ chức công việc bình thường)
       - Nếu phát hiện có cán bộ, giáo viên, người lao động nhiễm bệnh, trường học tạm ngưng hoạt động ở khu vực, bộ phận xảy ra F0 để vệ sinh khử khuẩn, Test nhanh kháng nguyên xét nghiệm cho tất cả F1 (mẫu gộp không quá 3 người).
      - Riêng nhà trẻ, nhóm trẻ, mầm, chồi, lá,  nếu có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 thì cho toàn bộ học sinh trong cùng lớp (F1) cách ly tại nhà theo quy định.
      - Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp học khác nhau, tổ chức ngay việc Test nhanh kháng nguyên tầm soát theo quy mô sau:
      + 2 lớp ở cùng tầng: Test nhanh kháng nguyên kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trên cùng tầng
      + 2 lớp ở khác tầng, cùng khối nhà: Test nhanh kháng nguyên kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trong cùng khối nhà
      + 2 lớp ở khác khối nhà: nếu có mối liên hệ dịch tễ thì Test nhanh kháng nguyên kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì chỉ xử lý theo lớp học.
       -Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục trong tuần, ngày… để đạt được kết quả mong đợi đối với trẻ từng độ tuổi, chỉ đạo và giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương.
       - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên tuyền về các giải pháp, phòng chống dịch cho CB,GV,NV, phụ huynh và trẻ.
       4. Các phương án đảm bảo an toàn cho trẻ khi kết thúc ngày:
       - Yêu cầu CB,GV,NV và trẻ trong toàn trường thực hiện nghiêm túc việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, cần đeo khẩu trang trên đường đi về nhà.
      - CB,GV,NV toàn trường cần duy trì nghiêm túc công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và vệ sinh sạch sẽ các vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác CS GD trẻ để chuẩn bị cho ngày học tiếp theo.
        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
         - Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, để kịp thời truyền đạt và hướng dẫn CB,GV,NV và trẻ thực hiện
         - Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc tự đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, tổng hợp kết quả thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường để báo cáo về PGD&ĐT và chỉ được hoạt động trở lại và đón trẻ đi học trở lại, nếu đã đảm bảo các điều kiện an toàn.
        - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình trẻ đi học trở lại theo ngày.
        - Triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện nghiêm túc công tác test nhanh kháng nguyên tầm soát Covid-19 hàng tuần cho đội ngủ CBGV-NV, phun khử khuẩn môi trường bên trong và ngoài theo lịch đã lên. Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục theo chủ đề từng khối lớp và hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2021-2022 đúng theo quy định.
         - Bộ phận tổ chuyên môn điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình GDMN theo hướng dẫn của Sở giáo dục, Phòng giáo dục, đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 an toàn. Thực hiện điều chỉnh chủ đề, kế hoạch tháng, tuần, ngày,  phương án tổ chức các hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh, chơi và học theo chế độ sinh hoạt phù hợp từng độ tuổi.
           Trên đây là kế hoạch đón trẻ trở lại trường học trực tiếp giai đoạn 3 sau thời gian tổ chức giai đoạn 1, 2 và nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 năm học 2021-2022. Đề nghị các bộ phận liên quan, các thành viên được phân công thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn hay vướn mắc kịp thời báo cáo Ban chị đạo để điều chỉnh xử lý kịp thời, góp phần xây dựng nhà trường trở thành cơ sở giáo dục an toàn khống chế dịch bệnh./.
   Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c)
- Trường CBGV-NV (để t/h)
- Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của trường thế nào?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay215
  • Tháng hiện tại1,088
  • Tổng lượt truy cập182,147
Văn bản phòng

823/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phát động, triển khai Cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024

Ngày ban hành : 25/11/2023

822/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phối hợp rà soát nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ngày ban hành : 25/11/2023

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành : 27/09/2023

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành : 13/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Ngày ban hành : 13/09/2023

Thực đơn
Bữa sáng:

- Bánh canh chả cá ba sa, su su.
- Sữa Grow IQ

Bữa trưa:

- Cơm trắng
- Canh: cải bó xôi, thịt bò
- Mặn: thịt gà ram mặn
- Luộc/xào: mướp xào mực.

Bữa xế:

Yakult

Bữa chiều:

Súp tôm, trứng, rau củ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây